ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

בחינת קיומם של ספקים/מיזמים

פרטי ההודעה
נושא: פרסום כוונה להתקשרות עם ספק יחיד - בחוזה לאספקת שירותי תמסורת לשימוש חיישני מערכת תצוגת תא"א המותקנים באתרי פרטנר במרחב אילת
מספר ההודעה: 13
תאריך פרסום: 26/06/2024
תאריך אחרון להשגה/מענה: 14/07/2024
תאריך סיום פרסום: 14/07/2024
מסמכי המכרז:
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 5 שנים עם אופציה להארכה בתקופה של עד 5 שנים נוספות
שם ספק/ים: חב' פרטנר תקשורת בע"מ
שווי ההתקשרות: כ– 260,000 ₪
פרטי איש קשר
איש קשר ברשות: גב' מיכל ולץ
דוא"ל איש קשר: michalve@iaa.gov.il
מספר פקס: 03-9711296