ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: התקשרות בחוזה לאספקת הידרנטים לתדלוק וחלקי חילוף תוצרת חברת CARTER מבית EATON, עבור רשות שדות התעופה
מספר ההודעה: 94
תאריך פרסום: 27/07/2023
תאריך סיום פרסום: 27/07/2024
פרטי ההתקשרות
שם ספק/לקוח: קומט ש.מ. סחר בינלאומי בע"מ
פרטי ההודעה: