ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: התקשרות בחוזה מסגרת למתן שירותים שונים עבור רשות שדות התעופה
מספר ההודעה: 33
תאריך פרסום: 19/03/2024
תאריך סיום פרסום: 19/03/2025
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 30.06.2026 - 1.07.2024
שם ספק/לקוח: זיו האפט יעוץ וניהול בע"מ, שטרק את שטרק רואי חשבון, אברהם, עזרא, זנדברג ושות, פאהן קנה ושות, ספורטה פן חן, בן דוד, שלוי, קופ ושות, אסתר מטלס, קופרברג, עזרא ושות, גילי איצקוביץ, ברסקי את ברגר
פרטי ההודעה: