ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: מתן שירותי פינוי פסולת במסוף אלנבי
מספר ההודעה: 147
תאריך פרסום: 26/11/2023
תאריך סיום פרסום: 26/11/2024
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 30.04.2027- 01.05.2024
שם ספק/לקוח: האוסף חברה לשירותים בע"מ
פרטי ההודעה: