ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

בקשות לקבלת מידע (RFI)

פרטי ההודעה הכלליים
נושא:
Request for Information – Unmanned Aerial Vehicle used for Calibration Flights of the CNS equipment Systems
בקשה לקבלת מידע (RFI) - בנושא טיסות כיול לעזרי ניווט באמצעות כלי טיס בלתי מאויש (כטב"מ)
מספר בקשה: 05
תאריך פרסום: 10/07/2024
תאריך אחרון למסירת מענים: 10/08/2024
פרטי איש קשר
איש קשר ברשות: גב' עדי ברנשטיין (Mrs. Adi Berenshtein)
דוא"ל איש קשר: Adibe@iaa.gov.il
פרטי הבקשה: