ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: התקשרות לאספקת שירותי ענן על גבי פלטפורמה ציבורית עבור משרדי הממשלה ויחידות הסמך
מספר ההודעה: 12
תאריך פרסום: 31/01/2024
תאריך סיום פרסום: 31/01/2025
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: כמפורט בהודעת הרשות
שם ספק/לקוח: Amazon Web Services EMEA Sarl, Google LLC
פרטי ההודעה: