ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: שירותי ממונה בטיחות וגיהות לחטיבת מסופים ושתפ"א, עבור רשות שדות התעופה
מספר ההודעה: 142
תאריך פרסום: 12/11/2023
תאריך סיום פרסום: 12/11/2024
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 30.06.2024 - 01.01.2024
שם ספק/לקוח: עוגן הדרכות (י.א.ש) בע"מ
פרטי ההודעה: