ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: רכישת משאיות ייעודיות לפינוי אשפה ממטוסים, עבור רשות שדות התעופה
מספר ההודעה: 22
תאריך פרסום: 22/02/2024
תאריך סיום פרסום: 22/02/2025
פרטי ההתקשרות
שם ספק/לקוח: קבוצת אלון בע"מ
פרטי ההודעה: