ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: מתן שירותי גרירה, עבור רשות שדות התעופה
מספר ההודעה: 98
תאריך פרסום: 01/08/2023
תאריך סיום פרסום: 01/08/2024
פרטי ההתקשרות
שם ספק/לקוח: גרר שי כהן בע"מ
פרטי ההודעה: