ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: מתן שירותי הפעלת ואחזקת רכבי הרשות בשיטת הליסינג התפעולי ושטיפת רכבים עבור רשות שדות התעופה – בקשה לאשר מימוש אופציה להארכת ההתקשרות עם חברת "פסיפיק רכב ותחבורה בע"מ"
מספר ההודעה: 128
תאריך פרסום: 12/10/2023
תאריך סיום פרסום: 12/10/2024
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 16.06.2024 - 01.01.2024
שם ספק/לקוח: פסיפיק רכב ותחבורה בע"מ
פרטי ההודעה: