ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: חוזה הרשאה לניהול והפעלת מסופי מטענים במעברי הגבול אלנבי, ניצנה ויצחק רבין
מספר ההודעה: 07
תאריך פרסום: 20/03/2024
תאריך סיום פרסום: 20/03/2025
פרטי ההתקשרות
שם ספק/לקוח: נ. ג'אן בע"מ
פרטי ההודעה: