ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: התקשרות בחוזה מסגרת לשימוש באולמות וחדרים המיועדים לפעילויות הדרכה, ימי עיון, כנסים, ישיבות וראיונות עבודה
מספר ההודעה: 155
תאריך פרסום: 30/11/2023
תאריך סיום פרסום: 30/11/2024
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 6 חודשים
שם ספק/לקוח: גו'ן ברייס הדרכה בע"מ, כפר המכביה בע"מ, נאות אפעל בע"מ, המסלול האקדמי המכללה למינהל
פרטי ההודעה: