ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: חוזה הרשאה למתן שירותי בנקאות בטרמינל 3 של נמל התעופה הבינלאומי בן גוריון
מספר ההודעה: 33
תאריך פרסום: 24/10/2023
תאריך סיום פרסום: 24/10/2024
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 31.03.2024 - 01.01.2024
שם ספק/לקוח: בנק הפועלים בע"מ
פרטי ההודעה: