ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: חוזה הרשאה להסעת צוותי אוויר בנתב"ג
מספר ההודעה: 40
תאריך פרסום: 13/11/2023
תאריך סיום פרסום: 13/11/2024
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 30.09.2025 - 01.10.2023
שם ספק/לקוח: בון תור פתרונות תחבורה בע"מ
פרטי ההודעה: