ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: אספקת תעלות טלסקופיות עבור מערכות מיזוג למטוסים בעמדות החניה שבשלוחות B, C, D בטרמינל 3 שבנמל התעופה בינלאומי בן-גוריון, עבור רשות שדות התעופה
מספר ההודעה: 90
תאריך פרסום: 16/07/2023
תאריך סיום פרסום: 16/07/2024
פרטי ההתקשרות
שם ספק/לקוח: A.T.E.S ITALIANA
פרטי ההודעה: