ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: אספקת ביוביות ואקום לפינוי מי שופכין ממטוסים, ואספקת מיכליות מים למילוי מי שתיה במטוסים, עבור רשות שדות התעופה
מספר ההודעה: 113
תאריך פרסום: 23/08/2023
תאריך סיום פרסום: 23/08/2024
פרטי ההתקשרות
שם ספק/לקוח: MALLAGHA
פרטי ההודעה: