ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: מתן שירותי בדיקה של מערכות חשמל ובקרה עבור רשות שדות התעופה
מספר ההודעה: 34
תאריך פרסום: 21/03/2024
תאריך סיום פרסום: 21/03/2025
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 24.10.2026 - 25.10.2024
שם ספק/לקוח: רועי אפללו בע"מ, אייל לוי הנדסת חשמל בע"מ, עמוסי שירותי יעוץ בע"מ
פרטי ההודעה: