ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: חוזה לתכנון ופיקוח עליון למבנה משרדים עבור רשות שדות התעופה
מספר ההודעה: 86
תאריך פרסום: 10/07/2023
תאריך סיום פרסום: 10/07/2024
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: כמפורט בהודעת הרשות
שם ספק/לקוח: קולקר קולקר אפשטיין אדריכלים בע"מ
פרטי ההודעה: