ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: חוזה למתן הרשאה לניהול והפעלת חנויות לממכר, בפטור ממיסים, של פריטי לבוש ואביזרי אופנה לגברים ו/או לנשים בטרמינל 3 שבנמל התעופה בן-גוריון
מספר ההודעה: 35
תאריך פרסום: 29/10/2023
תאריך סיום פרסום: 29/10/2024
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 30.06.2024 - 01.01.2024
שם ספק/לקוח: הודיס בע"מ
פרטי ההודעה: