ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: שכירת דירה באילת עבור מנהל ש"ת רמון
מספר ההודעה: 134
תאריך פרסום: 24/10/2023
תאריך סיום פרסום: 24/10/2024
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 31.12.2024 - 01.01.2024
שם ספק/לקוח: מר יצחק גילון
פרטי ההודעה: