ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: חוזה לשימוש באתרים להצבת חיישנים וציוד למערכת תצוגת תמונה אווירית במרחב אילת
מספר ההודעה: 51
תאריך פרסום: 02/05/2024
תאריך סיום פרסום: 02/05/2025
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 11.08.2029 - 12.08.2024
שם ספק/לקוח: מעלה שחרות – כפר קהילתי
פרטי ההודעה: