ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: מתן שירותי מכונות צילום מסמכים בשיטת הליסינג התפעולי עבור רשות שדות התעופה
מספר ההודעה: 158
תאריך פרסום: 04/12/2023
תאריך סיום פרסום: 04/12/2024
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 31.12.2024 - 01.01.2024
שם ספק/לקוח: צילומעתיק בע"מ
פרטי ההודעה: