ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: מתן שירותי הסעדה שונים בנתב"ג עבור עובדי רשות שדות התעופה
מספר ההודעה: 56
תאריך פרסום: 06/05/2024
תאריך סיום פרסום: 06/05/2025
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 31.03.2025 - 01.11.2024
שם ספק/לקוח: פוד האוס שאח בע"מ
פרטי ההודעה: