ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: מתן שרותי אחזקה ושדרוג למערכות כיבוי אש מסוג Pyro-Chem KKII Restaurant ומסוג Monarch System, תוצרת חברת Tyco Fire Protection Products, המותקנות במתקני רש"ת
מספר ההודעה: 140
תאריך פרסום: 06/11/2023
תאריך סיום פרסום: 06/11/2024
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 30.04.2027 - 01.05.2024
שם ספק/לקוח: אלפיין סיסטמס מיגון אש בע"מ
פרטי ההודעה: