ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: מתן שירותי ביטוח רכבם הפרטי של עובדי רשות שדות התעופה
מספר ההודעה: 161
תאריך פרסום: 05/12/2023
תאריך סיום פרסום: 05/12/2024
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 31.12.2024 - 01.01.2024
שם ספק/לקוח: הראל חברה לביטוח בע"מ
פרטי ההודעה: