ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: מתן שירותי ייעוץ בתחום ביטוח פרט לעובדי רשות שדות התעופה
מספר ההודעה: 111
תאריך פרסום: 23/08/2023
תאריך סיום פרסום: 23/08/2024
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 08.03.2027 - 09.03.2024
שם ספק/לקוח: ש. לוטינגר ושות' חברה לייעוץ וניהול בע"מ
פרטי ההודעה: