ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: אספקת ארוחות ערב בימי חול לעובדי רשות שדות התעופה במרחב אילת
מספר ההודעה: 143
תאריך פרסום: 14/11/2023
תאריך סיום פרסום: 14/11/2024
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 30.04.2026 - 01.05.2024
שם ספק/לקוח: אחלה ב.ד. חן אילת בע"מ, י.פ.ר.ע. מזון והשקעות אילת בע"מ
פרטי ההודעה: