ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: התקשרות בחוזה מסגרת למתן שירותי תכנון ופיקוח עליון, בתחום הבטיחות, בטיחות מבנים ובטיחות אש, בפרויקטים של אגף הנדסה אזרחית בכל אתרי רשות שדות התעופה
מספר ההודעה: 23
תאריך פרסום: 29/02/2024
תאריך סיום פרסום: 01/03/2025
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 30.06.2026 - 01.07.2024
שם ספק/לקוח: "יוסי שחר יעוץ בטיחות בע"מ" ו-"שלהבת מערכות מידע בע"מ"
פרטי ההודעה: