ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: התקשרות לאספקת מערכות אחסון נתונים למשרדי ממשלה בהתאם להסכם חשכ"ל
מספר ההודעה: 68
תאריך פרסום: 03/06/2024
תאריך סיום פרסום: 03/06/2025
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: כמפורט בהודעת הרשות
שם ספק/לקוח: הראל טכנולוגיות מידע בע"מ
פרטי ההודעה: