ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: חוזה הרשאה לשימוש בנכס בשדה התעופה הרצליה
מספר ההודעה: 01
תאריך פרסום: 23/01/2024
תאריך סיום פרסום: 23/01/2025
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: כמפורט בהודעת הרשות
שם ספק/לקוח: פ.נ תעופה בע"מ
פרטי ההודעה: