ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: מתן שירותי גינון במסוף הגבול היבשתי ניצנה, עבור רשות שדות התעופה
מספר ההודעה: 163
תאריך פרסום: 06/12/2023
תאריך סיום פרסום: 06/12/2024
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 31.03.2025 - 01.04.2024
שם ספק/לקוח: י.א. דרך ירוקה בע"מ
פרטי ההודעה: