ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: חוזה הרשאה לניהול והפעלת חנויות לממכר, בפטור ממיסים, של פריטי לבוש ואביזרי אופנה לגברים ו/או לנשים בטרמינל 3 שבנמל התעופה בן-גוריון
מספר ההודעה: 08
תאריך פרסום: 26/03/2024
תאריך סיום פרסום: 26/03/2025
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 31.12.2024 - 01.06.2024
שם ספק/לקוח: הודיס בע"מ
פרטי ההודעה: