ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: שדרוג מערכת מיון ושינוע כבודה בטרמינל 3 בנתב"ג, עבור רשות שדות התעופה
מספר ההודעה: 16
תאריך פרסום: 11/02/2024
תאריך סיום פרסום: 11/02/2025
פרטי ההתקשרות
שם ספק/לקוח: BEUMER GROUP /דנמרק
פרטי ההודעה: