ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: מתן שירותי מערך אכיפת התנועה והחניה עבור רשות שדות התעופה
מספר ההודעה: 11
תאריך פרסום: 28/01/2024
תאריך סיום פרסום: 28/01/2025
פרטי ההתקשרות
שם ספק/לקוח: מלאון 92 בע"מ
פרטי ההודעה: