ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: מתן שירותי התקנה, אחזקה, תמיכה, שדרוגים ותוכנות למערכות בקרת חשמל מרכזית SCADA המותקנות בנמל התעופה בן גוריון, עבור רשות שדות התעופה
מספר ההודעה: 124
תאריך פרסום: 19/09/2023
תאריך סיום פרסום: 19/09/2024
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 8.02.2029 - 01.03.2024
שם ספק/לקוח: אפקון בקרה ואוטומציה בע"מ
פרטי ההודעה: