ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: חוזה הרשאה להתאמה, ניהול והפעלה של שתי מסעדות מזון מהיר
מספר ההודעה: 25
תאריך פרסום: 01/08/2023
תאריך סיום פרסום: 01/08/2024
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 06.01.2025 - 01.01.2025
שם ספק/לקוח: לה פרינה – אל טליו בע"מ
פרטי ההודעה: