ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: חוזה הרשאה לאחסון פד"ח במעבר הגבול ניצנה
מספר ההודעה: 04
תאריך פרסום: 13/02/2024
תאריך סיום פרסום: 13/02/2025
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 23.07.2026 - 24.07.2024
שם ספק/לקוח: מקסימה המרכז להפרדת אוויר בע"מ
פרטי ההודעה: