ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: מתן שירותי הפעלת כלבים לאיתור חנ"פ בנתב"ג
מספר ההודעה: 08
תאריך פרסום: 21/01/2024
תאריך סיום פרסום: 21/01/2025
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 28.02.2027 - 01.03.2024
שם ספק/לקוח: קיי 9 סולושנס בע"מ
פרטי ההודעה: