ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: מתן שירותי אספקת חלקי חילוף ושירות טכני לציוד תפעולי מתוצרת JBT Aero Tech Corporation בנתב"ג, עבור רשות שדות התעופה
מספר ההודעה: 61
תאריך פרסום: 23/05/2024
תאריך סיום פרסום: 23/05/2025
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: כמפורט בהודעת הרשות
שם ספק/לקוח: בני מאיר בע"מ
פרטי ההודעה: