ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: מתן שירותי ביטוח אחריות מקצועית לחמ"ל סייבר ו/או שירותי יעוץ לגורמי חוץ במסגרת החוזה הקיים למתן שירותי ביטוח חבות מפעילי שדות תעופה ובקרה אווירית, ביטוח חבות כלפי צד ג' בגין טרור ומלחמה
מספר ההודעה: 119
תאריך פרסום: 11/09/2023
תאריך סיום פרסום: 11/09/2024
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 02.09.2024 - 03.09.2023
שם ספק/לקוח: Arthur J Gallagher (UK) Limited
פרטי ההודעה: