ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: התקשרות לפיתוח אצווה להעברת מידע מרשות האוכלוסין בדבר מעבר פועלי יום ירדניים במסוף יצחק רבין, עבור רשות שדות התעופה
מספר ההודעה: 74
תאריך פרסום: 18/06/2024
תאריך סיום פרסום: 18/06/2025
פרטי ההתקשרות
שם ספק/לקוח: י.ב.מ ישראל בע"מ
פרטי ההודעה: