ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: ביצוע קורסי כבאות
מספר ההודעה: 106
תאריך פרסום: 14/08/2023
תאריך סיום פרסום: 14/08/2024
פרטי ההתקשרות
שם ספק/לקוח: בית הספר הארצי לכבאות-נציבות
פרטי ההודעה: