ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: חוזה הרשאה להטמנת גלאים סיסמולוגיים בש"ת ראש פינה
מספר ההודעה: 28
תאריך פרסום: 14/08/2023
תאריך סיום פרסום: 14/08/2024
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: כמפורט בהודעת הרשות
שם ספק/לקוח: אוניברסיטת ת"א
פרטי ההודעה: