ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: חוזה הרשאה למתן שירותים של מכירת פוליסות ביטוח לנוסעים היוצאים מישראל ולכבודתם באולם הנוסעים היוצאים שבטרמינל 1 ו- 3 בנמל התעופה בן-גוריון, בשדה התעופה ע"ש אילן ואסף רמון ובנמל התעופה חיפה
מספר ההודעה: 10
תאריך פרסום: 01/04/2024
תאריך סיום פרסום: 01/04/2025
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 31.12.2026 - 01.01.2025
שם ספק/לקוח: חברת פספורטכארד ישראל סוכנות לביטוח חיים (2014) בע"מ
פרטי ההודעה: