ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

מכרזים

פרטי המכרז
נושא:
מכרז פומבי להתקשרות בחוזה למתן שירותי אחזקה של מתקני פלדה נושאי אנטנות והגנה בפני ברקים ומתחי יתר, המותקנים באתרי רשות שדות התעופה
מספר מכרז: 2023/073/0060/00
תאריך פרסום: 27/05/2024
תאריך אחרון להגשה: 01/07/2024 שעה: 10:00
מסמכי המכרז:
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז