ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: חוזה לקבלת הרשאה להתאמה, ניהול והפעלה של דלפקי שירות למכשירי טלפון סלולרי בטרמינל 3 של נמל התעופה בן-גוריון
מספר ההודעה: 06
תאריך פרסום: 20/03/2024
תאריך סיום פרסום: 20/03/2025
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 02.06.2025 - 03.06.2024
שם ספק/לקוח: טלזר 019 שירותי תקשורת בינלאומיים בע"מ
פרטי ההודעה: