ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: מתן שירותי אספקה והתקנת מערכות מיזוג אוויר בהתפשטות ישירה ועקיפה בכל אתרי רשות שדות התעופה
מספר ההודעה: 18
תאריך פרסום: 13/02/2024
תאריך סיום פרסום: 13/02/2025
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 31.08.2027 - 01.09.2024
שם ספק/לקוח: ש.א. מערכות מיזוג בע"מ, מד קור (2003) בע"מ
פרטי ההודעה: