ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: התקשרות בחוזה מסגרת עם משרד עורכי דין למתן שירותים משפטיים שוטפים בתחום תכנון ובניה, איכות סביבה ומקרקעין, עבור רשות שדות התעופה
מספר ההודעה: 36
תאריך פרסום: 24/03/2024
תאריך סיום פרסום: 24/03/2025
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 31.08.2026 - 01.09.2024
שם ספק/לקוח: יגאל ארנון-תדמור לוי ושות'
פרטי ההודעה: