ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: מתן שירותי גינון חיצוני בנמל התעופה בן-גוריון
מספר ההודעה: 89
תאריך פרסום: 12/07/2023
תאריך סיום פרסום: 12/07/2024
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 31.08.2026 - 01.09.2023
שם ספק/לקוח: פיתוח בגן בע"מ
פרטי ההודעה: