ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: התקשרות מסגרת לרכישת טלוויזיות לאספקת אמצעי תצוגה עפ"י תוצאות מכרז חשכ"ל 17-2021 לרכישת מסכים מקצועיים שונים
מספר ההודעה: 118
תאריך פרסום: 05/09/2023
תאריך סיום פרסום: 05/09/2024
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: עד ליום 16.07.2024
שם ספק/לקוח: חיון טכנולוגיות בע"מ
פרטי ההודעה: